UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS

TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO

Zakres usług

Wykonujemy:

 •  Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wszystkich branż
 •  Projektowanie oraz wizualizację założeń urbanistycznych
 •  Wizualizacje architektoniczne
 •  Projekty technologiczne
 •  Inwentaryzacje obiektów budowlanych
 •  Ekspertyzy i opinie techniczne

 • Doradztwo budowlane i techniczne
 • Nadzory autorskie i inwestorskie
 • Przeglądy okresowe budynków
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Kierowanie budowami i robotami budowlanymi

 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięć