UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS

TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO

Realizacje

Budynek handlowo-usługowy

Projekt rozbudowy budynku istniejącego poprzez dobudowanie części handlowo-usługowej. Życzeniem klienta było zrobienie wizualizacji koncepcyjnej nowoprojektowanego budynku, aby mógł wybrać ostateczną wersję wyglądu budynku.


Biuro projektowe Skala
Biuro projektowe Skala
Biuro projektowe Skala
Biuro projektowe Skala